אישור חברת מעליות עד 31.12.15

אישור חברת מעליות עד 31.12.15