פרויקטים

פרויקט “גן נחום”, א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין בע”מ

תא מעלית נוסעים, מפוקדת קומה 1.2 טון מתוצרת STROS